Uluslararası Başkanın Mesajı
   


 

Ümit ediyorum ki 2018-19 teması ile iyi tohumlar ekerek dünya çapında Inner Wheel ve üyeleri farklılık ve gelişme gösterecektir. Konu ile ilgili beklentim üyelerimizin kendilerini Inner Wheel olarak yetiştirmeleridir. Inner Wheel birikimlerimizi inceleyerek ve öğrenerek, bu bilginin bireysel ve toplumsal olarak gelişmemizi sağlar.

Bu güçlendirme ve destek ile Inner Wheel günümüzün, üyelerin ve modern toplumun ihtiyaçlarına uyum sağlayacaktır. Her birey beraber ilerledikçe ve pozitif olarak geliştikçe başarıya ulaşılacaktır.

Bir İngiliz filozofun dediği gibi ‘ Akıl bir bahçe gibidir, eğer iyi tohum ekersek harika bir bahçeye sahip oluruz, zehirli tohum ektiğimizde de bahçemizde zehirli bitkiler büyür, tabii ki bundan uzak durmak isteriz. Yalnız hiçbir şey ekmeksek bahçemiz boş kaldığından otlarla kaplanır. İşte bunun içindir ki bu güzel kurumumuz Inner Wheel’in güçlenip büyümesi için biz üyelerin de bahçelerimizi iyi tohumlarla bezememiz gerekiyor.’

2018-19 teması ile iyi tohumlar ekerek dünya çapında Inner Wheel ve üyeleri farklılık ve gelişme gösterecektir.

Venüs Sembolü—- Güçlendirerek Geliştir

Tanrıça Venüs kadını, dişiliği ve doğurganlığı temsil eder. Bu sembol de kadınların kendi güçleri ve bilgileri ile dünyayı değiştirme ve geliştirme ihtiyacını vurguluyor.

Christine Kirby

Uluslararası Inner Wheel Başkanı